Trädgårdstips - Beskärning

Vöchtings grundregler för uppbyggnad av trädkronan


För att dämpa växten skär tillbaka till horisontell gren.


För att gynna tillväxten skär tillbaka till upprättväxande gren.

Fem beskärningsregler

1. Om två lika långa eller lika tjocka sidogrenar eller sidoskott förgrenar sig på samma höjd på stammen och bildar samma vinkel mot denna, får de lika stor tillväxt. : Lika grenar + lika vinkel + lika placering samma tillväxt!


2. Om två lika långa och lika tjocka sidagrenar eller sidoskott förgrenar sig på samma höjd på stammen men bildar olika vinklar mot denna, så får den som bildar den minsta vinkeln den starkaste tillväxten. Minsta vinkeln = starkaste tillväxten!


3. Om två lika långa och lika tjocka sidogrenar eller sidoskott förgrenar sig på olika höjd på stammen men bildar samma vinkel mot denna kommer den som sitter högst att få starkaste tillväxten. Högst placering = starkaste tillväxten!


4. Om två sidogrenar eller sidoskott förgrenar sig på samma höjd på stammen och bildar samma vinkel mot denna men har olika tjocklek kommer den tjockaste att få den starkaste tillväxten. Tjockaste gren = starkaste tillväxt!


5. Om två lika långa eller lika tjocka sidogrenar eller sidoskott växer på olika avstånd från stammen kommer den som växer närmast att få starkaste tillväxten. Närmast stammen = starkaste tillväxten!

Riskerar dina träd att rotfällas eller brytas av / isär?

Riskträd:

Alla granar

Träd med smala grenvinklar (delad topp) som har genetisk kod att växa så. (Lind, Lönn, Björk exv.)

Träd i sankmark


Högriskträd:

Gran på berg

Träd intill ett avverkat område

Alla torra träd och grenar

Träd med svampangrepp, (titta speciellt på björk)

Där 2 eller flera träd som delar stubbe eller växer intill varann.

Träd med smala grenvinklar (delad topp) som inte naturligt växer så. (Gran, Tall exv.)