Trädgårdstips - Allmänt

Plommon och körsbär

Lös upp kalk i vatten till en färg och måla nedre stammarna tidig vår. Solen värmer då inte upp barken lika mycket. Temperaturskillnaden mellan kall baksida och het framsida på stammen kan få barken på trädet att spricka och falla av. Detta är vanligt förekommande på träd där barken är skrovlig och som inte har stammen i skugga eller halvsoligt läge.

Naturligt medel mot bladlöss

Ett sätt "att mota Olle i grind" är att plantera persilja, tomatplantor eller tagetes tillsammans med sina skyddslingar för att förhindra att växterna får bladlöss.

Rabattlister som är enkla att bygga

Trätrall impregnerad 28 x 120 skruvas ihop som ett L, vänds upp och ned och grävs ned så att den övre brädan ligger på gräsmattan och den undre mellan rabatt och gräsmatta. Driv ner några spetsade brädbitar intill den undre brädan (under marknivå så de inte syns) och skruva fast med rostfri trallskruv. Det blir enklare att klippa gräset när men kan köra upp hjulen på listen och slipper putsa. Gräset växer inte heller in i rabatten.

Trött på att putsa gräset intill husväggar och under staket?

Ett enklare sätt att här lägga markstensrader är att gå tillväga på följande sätt. Gräv ur ett dike 15 x 15cm och lägg remsor med fiberduk i botten. Fyll på 10 cm sättsand och trampa till och vattna ner gruset. Lägg i en trall imp. 28 x 120 (som inte är vriden och med den konkava sidan upp) och väg av ändarna ca 4 cm under marken. Lägg på en riktskiva och justera brädan genom att knacka ned med hammare eller tryck under mer sand i svackorna. Brädan kan ligga rak eller luta svagt ut från väggen. Den får inte luta inåt. Ta bort lite grus och tryck under och skruva fast en liten trallstump i änden. Lägg nästa trall ovanpå och fäst. Nu är denna höjd färdig så justera nästa ändes höjd och justera även denna trall och så vidare. Lägg inte sten efter husväggen. Den är inte rak utan sätt upp ett snöre eller lägg riktskivan på maken intill diket och justera ca. 1cm + markstenens bredd från väggen. Kolla genom att föra en sten i mellan att stenarna får plats. Sopa av trallen noga och lägg på 2 feta strängar PL 400 konstruktionslim ca 2 meter i taget. Montera första stenen efter riktskivan och tryck till ordentligt. Lägg en liten klick lim på nedre änden av nästa sten och limma ihop alla stenarna på brädan. Låt torka. Foga intill väggen med stenmjöl och mot gräset med jord.

Tips på bra verktyg

Sekatör: Felko 2
Spade: Fiskars ergonomisk med metallskaft.
Räfsa: Ruuska. Hård plast. Det går att lyfta upp räfset utan att böja sig.
Gräsklippare: Honda. Startar på första rycket efter 16 års hårt arbete.
Buskklippare: Fiskars stångklippare för trädbeskärning.