TASAB AB i Västerås,
Trädgård och Anläggningsservice

Specialiteter

Vi utför uppdrag som t.ex.:

Trädfällning

Med skylift, mobilkran, klättring, neddragning och bortforsling. Även trädbesiktningar och inventeringar

Trädgårdshantverkeri

Marksten och plattläggning, murar, kantstöd och markstensrader, trädgårdsdammar, färdig gräsmatta, plantering, montage som t.ex. el i mark, flaggstänger, betongplint, installation av robotgräsklippare, rivningar av mindre enheter. Yttre snickerier som t.ex. uteplatser, carportar, staket och bullerplank m.m.

Skötsel av trädgård samt fastighet

Gräsklippning, häckklippning, beskärning av träd buskar och häckar, vertikalskärning, snöskottning, löv och sandupptag, rensning av hängrännor och yttre städning mm.

Service

Vi är i grunden ett serviceföretag och hjälper våra kunder med det mesta t.ex.:
Stopp i avlopp och stuprör. Plåtar på tak som lossnat. Hämta paket och möbler. Köra bort skräp.